Våre tillitsvalgte - her for deg

Publisert onsdag 14. desember 2016 - Administrator

Våre tillitsvalgte er Pefos` viktigste ressurs. De ivaretar viktige oppgaver når det gjelder avtaleverk og medbestemmelse på arbeidsplassen. Medlemmer som trenger bistand i forholdet til arbeidsgiver kan be sin nærmeste tillitsvalgt om råd og hjelp. De er vårt bindeledd mellom medlemmer og forbundet, og er våre hverdagshelter.
Jan Kristian Jensen

Jan Kristian Jensen
Sentral hovedtillitsvalgt Forsvarsbygg
Mobil: 97 02 80 33

E-post:

Edgar Sørlie

Hovedtillitsvalgt Hæren
Mobil: 990 92 531

E-post:

Jan Random Pedersen
Jan Randmod Pedersen

Hovedtillitsvalgt Forsvarets logistikkorganisasjon
Mobil: 922 27 221

E-post:

Marianne Ekelund Ask

Hovedtillitsvalgt Cyberforsvaret
Telefon: 67 86 28 63
Militær telefon: 0515-2863
Mobil: 476 67 559

e-post:

 
Gro Fonås

Hovedtillitsvalgt Forsvarets Personell- og Vernepliktssenter
Mobil: 470 27 595

e-post:

Bjørn Othamar

Hovedtillitsvalgt Sjøforsvaret
Telefon: 51 34 75 12
Mobil: 404 98 664 

e-post:

Lise Strat

Hovedtillitsvalgt FMA (Forsvarsmateriell)
Mobil: 990 93 711

e-post:

 
Gisle Håvard Karlsen

Hovedtillitsvalgt Luftforsvaret
Telefon: 980 84 207

e-post:

 
Jorunn Trøen

Hovedtillitsvalgt Heimevernet
Mobil: 489 93 515

e-post:

Håvard Madsbakken

Hovedtillitsvalgt Forsvarets Fellestjenester
Mobil: 481 61 429

e-post:

SveinRR
Svein-Roar Rasmussen

Hovedtillitsvalgt Forsvarets Operative Hovedkvarter  
Mobil: 900 98 266

e-post:

ErlendRamsvik
Erlend Ramsvik

Hovedtillitsvalgt LOS-programmet
Mobil: 474 64 854 

e-post:

Rigmor Christensen

Hovedtillitsvalgt Forsvarsstaben
Telefon: 23 09 54 08
Mobil: 959 94 663

e-post:

        Håkon Bøe (midl konstituert)

Hovedtillitsvalgt Forsvarets Høgskole

Mobil: 452 04 471

e-post:

 

Ida Grefslie

Hovedtillitsvalgt Forsvarets Forskningsinstitutt
Telefon:
Mobil: 47240287

e-post:

Christian Reusch

Hovedtillitsvalgt Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Telefon: 2309 4410
Mobil: 99 20 82 48

e-post: