YS Medbestemmelsekonferanse 2016

Publisert mandag 14. november 2016 - Administrator

YS Medbestemmelsekonferanse 2016
I dag tidlig åpnet YS-Stat leder, Pål Arnesen, årets Medbestemmelsekonferanse 2016. Han hadde et tydelig hovedtema, medbestemmelse.

Norge omstilles, utvilsomt. Det foregår endringsprosesser i nesten alle virksomheter. Ny teknologi, effektivisering, privatisering for å nevne noe. Hva er viktig i disse prosessene? Medbestemmelse og omforente løsninger, sier både Pål Arnesen og Personaldirektør i staten, Gisle Nordheim. 

Involvering

Arbeidsgivere må være flinke til å involvere de tillitsvalgte. - Verdsett jobben de tillitsvalgte gjør, sa Arnesen. - De har kunnskapen, de kjenner virksomhetene og de har de gode idéene. Den største trusselen nå er at organisasjonsgraden går ned. Den er nede på 51%, den trenden må vi snu. La oss jobbe sammen mot de beste løsningene, avslutter Arnesen før han gir ordet til Personaldirektør i staten, Gisle Nordheim. 

Hovedavtalen - mulighet eller trussel mot reell medbestemmelse?

Hovedavtalen er et viktig verktøy, den skal gi et best mulig samarbeidsgrunnlag på alle nivå.  Fungerer dette i praksis? - Kanskje ikke godt nok, sier Nordheim. Han setter spørsmålstegn ved om hovedavtalen har fulgt med i utviklingen, og at kunnskapen, eller manglende kunnskap rundt hovedavtalen blir en brems for en reell medbestemmelse. Reglene og avtalene står i veien for det gode samarbeidsgrunnlaget. - Det er viktig at vi fornyer, forenkler og forbedrer, dette gjelder kanskje hovedavtalen også, sier han spørrende. 

Arbeidsgiverstrategien

Arbeidsgiverstrategien ble presentert i April i år. Målsetningen er at staten skal være en moderne og attraktiv arbeidsgiver som klarer å rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere som hver dag går på jobb for samfunnet. Arbeidsgiverstrategien for staten skal bidra til å oppnå dette. 

Dette er et verktøy som bygger på åpenhet, tillit og gjensidig respekt med ønske om å komme med omforente løsninger. 

Organisasjonene får skryt

Avslutningsvis skryter han av organisasjonene som er flinke på opplæring i regelverket. De forklarer kompliserte regelverk på en enkel måte. Og at de er flinke til å bruke sosiale medier til å synliggjøre hva de gjør. Da trekker han eksempelvis frem lønnsoppgjøret i år, hvor han mener organisasjonene ligger langt fremme sammenlignet med staten. 

b_257_133_16777215_00_images_Office-Lens-20161110-100400.jpg

Arbeidsgiverstrategien som ble presentert i April i år.