YS krever at kjøpekraften opprettholdes

Publisert tirsdag 07. mars 2017 - Solveig Jakobsen

YS krever at kjøpekraften opprettholdes
- YS krever at lønnsoppgjøret i privat sektor minst må bevare og helst forsterke kjøpekraften for våre medlemmer, sier YS-leder Jorunn Berland.

I går ettermiddag leverte YS sitt inntektspolitiske dokument til NHO under oppstarten av frontfagsoppgjøret. Frontfagoppgjøret vil legge grunnlaget for videre forhandling i de andre sektorene. 

- Som vanlig har vi vist ansvarlighet i de siste lønnsoppgjørene. Dette for å bidra til styrket konkurransekraft i norsk økonomi. Når veksten nå tar seg langsomt opp igjen, må lønnstakerne få ta del i den økte verdiskapingen, understreker YS-lederen. 

YS mener dette er viktig for å forhindre økte forskjeller.

 - Å unngå store forskjeller er bra for individene og bra for næringslivet. Den økte verdiskapingen må også komme de som skaper verdiene til gode. En økning i kjøpekraften er også det mest effektive virkemiddelet for å øke husholdningenes etterspørsel etter varer og tjenester, sier Berland.

Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør. Det innebærer at partene kun forhandler om kroner og ører, og ikke om bestemmelser i tariffavtalene. 

Tariffoppgjøret i YS Stat starter 30. mars, kl. 10.00. Forhandlingsfristen er satt til kl. 24.00 natt til 1. mai.

Vedlagt kan du lese inntektspolitiske dokumentet for mellomoppgjøret. 

Kontaktperson: YS-leder Jorunn Berland: 92 44 48 89