Pensjon i korte trekk

Publisert mandag 14. november 2016 - Administrator

Pensjon i korte trekk
Pensjon er komplisert og vanskelig å få tak i for de fleste av oss, men pensjon er også viktig å forstå. Det er tross alt utsatt lønn, en viktig del av dine lønns- og arbeidsvilkår i arbeidslivet og ikke minst for oss i staten. Man har jo bidratt i sin endelige pensjon i et spleiselag med Staten som arbeidsgiver gjennom et langt yrkesliv.

Tjenestepensjon skal sikre deg en god økonomisk plattform etter et langt yrkesliv og den må være både forutsigbar og samtidig fleksibel for dine ulike planer og behov. 

YS Stat og forbundene ønsker med de e pensjonshefet å hjelpe deg å forstå dette temaet med enkle forklaringer av vanskelige begreper, sammenhenger mellom ulike pensjons- ordninger, tall og oversikter. Heftet skal hjelpe deg med å forstå hva du har i dag slik at du lettere kan ta stilling til en ny tilpasset tjenestepensjonsordning når den en gang er ferdig fremforhandlet. 

I tillegg inneholder heftet informasjon om hvordan en ny tjenestepensjonsordning kan se ut, men selvfølgelig med alle forbehold. Vi vet hvilke styrker og svakheter dagens tjenestepensjonsordning i staten har etter forhandlingene i 2009. Vi kjenner godt virkningene av den nye folketrygden fra 2011 og hvilke konsekvenser dagens ordning har for de yngre årskullene. Dette i sum gjør at tiden er inne for å få på plass en ny tjenestepensjonsordning med gode overgangsordninger. 

YS Stat vil sørge for løpende informasjon om hvordan arbeidet med den nye tjenestepensjonen skrider fram gjennom våre ulike kanaler. Det vil selvsagt også ditt forbund gjøre og har du noen spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon så ta direkte kontakt med Pefo.

Paal Arnesen

YS-Statleder Pål Arnesen

 

 

 

Her finner du hele brosjyren: