Mye tyder på at 2017 vil overgå 2016 i omstillingstempo

Publisert søndag 15. januar 2017 - Solveig Jakobsen

Mye tyder på at 2017 vil overgå 2016 i omstillingstempo
Året 2016 var preget av store omstillinger. Tempo på omstilling og usikkerhet om fremtiden preget mange av våre medlemmer. Mye tyder på at 2017 vil overgå 2016 i omstillingstempo.

Forbundsleder i Pefo tror 2017 blir et år vi må belage oss på en ny hverdag, hvor tempoet i beslutningene når et nivå vi ikke tidligere har sett. En hverdag hvor arbeidstakerorganisasjonene må tenke nytt, og langt utenfor boksen.

 - Mye tyder på at vi ikke har sett det «verste» enda. Da tenker jeg i forhold til tempoet beslutningene tas. Vi ser, og har sett at tidsfristene er kort. Dette vil nok, om mulig i større grad prege 2017, sier forbundsleder i Pefo Johan Hovde.

Effektiviseringskrav

Langtidsplanen og Forsvarsbudsjettet har lagt premissene for året. Forsvaret spesielt, med Forsvarsbygg, Forsvarsmateriell og de øvrige etatene er pålagt til dels kraftige omstillings- og effektiviseringskrav i kommende periode. Disse omstillingene, og store effektiviseringskrav vil kreve mye av Pefo, noe vi er klare for. Forsvarssjefen har akseptert sparetiltakene i langtidsplanen, som blant annet innebærer kutt på 1400 årsverk i stab og støtte i Forsvaret. Hele forsvarssektoren skal gjennomføre disse endringene i 2017, så alt tyder på et nytt år hvor man vil høre mye om kostnadsbesparelser.  

Ansettelsesforhold

Innføringen av ny militær ordning legger press på sivile stillinger. Vår oppgave i 2017 blir å minne Forsvaret på at det skal være økt bruk av sivilt personell der det ikke kreves militær kompetanse, militære der vi må, sivile der vi kan jf. Kompetansereformen. Pefo skal også jobbe for våre militære medlemmer, spesielt OR 2-4 (grenaderer og konstabler). Lønns- og arbeidsvilkår, bolig og kvarter situasjonen må forberedes samt forutsigbare tjeneste- og karriereplaner må på plass.

Mellomoppgjøret

Mellomoppgjøret i 2017 blir mest sannsynligvis kun justering av lønnstabell. Pefo var svært fornøyd med justeringen på A lønnstabellen i 2016.

Så hva tror vi i Pefo vil prege året 2017 for ansatte i Forsvarssektoren? Og hva må vi som arbeidstakerorganisasjon være forberedt på.

Forbundsleder, Johan Hovde, seniorrådgiver Pia Willanger og Eirik Gullord har gjort seg noen tanker.

Forbundsleder, Johan Hovde

- Perioden 2017-2020 er det opp til arbeidsgiverne å gjennomføre de politiske beslutningene. Dette arbeidet fordrer tett samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene og vi i Pefo skal være med på å sikre disse gjennomføringene på en best mulig måte for våre medlemmer og slik at vi når de mål som er satt.

I 2017 og fremover skal Pefo fortsette jobben med rekrutering og medlemspleie slik at vi fortsatt er en relevant og attraktiv arbeidstakerorganisasjon i forsvarssektoren. 

Seniorrådgiver, Pia Willanger:

- Vi møter en presset arbeidsgiver i 2017. En arbeidsgiver som er presset på økonomi og på tid. Dette vil bli krevende da medbestemmelse ofte blir utfordret når det er tidsnød. Forsvaret må aksepterer at vi skal følge de statlige retningslinjer i Hovedavtalen selv om det er politisk bestemt at det skal skje store omstillinger på kort tid. Men vi skal jobbe med arbeidsgiver og sørge for de gode løsningene sammen.

Seniorrådgiver, Eirik Gullord:

Forsvaret har fått styrket budsjettet i 2017. Forhåpentligvis vil det føre til at det ikke er mangel på penger til aktivitet. Samtidig er vi pålagt et heftig innsparingskrav, det såkalte avbyråkratiseringsoppdraget. Det vil legge ytterligere press på de som jobber innenfor stab og støtte, og vi har dessverre gjeninnført skillet mellom den skarpe enden og den ikke fullt så skarpe. Håpet mitt for 2017 er at Forsvarets ledere innser at den operative evnen ikke kan opprettholdes uten en bærekraftig støttestruktur. Jeg håper også at vi skal klare å synliggjøre at det er stor forskjell mellom det å ha egne ansatte til å utføre oppdragene og det å outsource virksomheten til private firmaer.