Ny HTV i Sjøforsvaret

Publisert mandag 14. november 2016 - Administrator

Foto: Johan Ludvig Holst/Forsvaret
Foto: Johan Ludvig Holst/Forsvaret
Sjøforsvaret har fått ny HTV, etter Tone Soldal Jensen. I løpet av sine 4 år i Sjøforavret har Bjørn Othamar (24) opparbeidet seg masse relevant erfaring, som vil komme godt med i hans rolle som HTV.

Bjørn Othamar, 24, blir ny HTV i sjø etter at det tidligere i høst ble sendt ut mail il alle meldmmene i Pefo-Sjøforsvaret hvor vi ba om innspill på kandidater til vervet. 

Othamar jobber som sambandskonstabel på fregatt. Han har vært medlem i Pefo siden januar 2013. Bjørn mener det er et stort rekrutteringspotensiale i det nedre sjiktet i spesialist korpset noe som vil styrke Pefo, som igjen vil tjene alle våre medlemmer. Yrkeserfaringen i Forsvaret er stort sett fra fartøyer, men Bjørn har gjennom sin deltagelse i organisasjonsarbeid fått en rimelig bra innsikt i forholdene for de andre gruppene Pefo organiserer. Bjørn har vært på å drøfte omstillingene ved steg 1 av GIS sitt strategiske konsept og OMT på nivå 3 i Kysteskadren.

Vervet som fartøyets ATV fikk han i mai 2014 og ble ATV i Kysteskadren august 2015. Bjørn har tidligere tjenestegjort som vernepliktig sambandspersonell på minerydder i Standing NATO Mine Countermeasures Group 1(SNMCMG1) i 2012. Etter dette var han på opplæring et halvt år på KNM Tordenskjold i 2013, for så og hospitere på ytre kystvakt i nord. På slutten av 2013 ble han med på fjerde rotasjon som flaggskip i Standing NATO Maritime Group 1(SNMG1) i operasjonen Ocean Shield. I 2014 fortsatte Bjørn ombord på flaggskipet til SNMG1 og var med på operasjonen Active Endeavour. Etter dette har jeg tjenestegjort som normalt i Norge.

Marie Tufte Kvisgaard fortsetter som vara HTV. - Marie og Tone blir viktige støttespillere for meg fremover, og jeg skal suge til meg så mye kunnskap som jeg klarer fra disse i tiden fremover, sier Othamar. 

Vi ønsker Bjørn lykke til med vervet og ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid.

HTV sjø Bjørn Othamar