Nordisk samling - felles utfordringer

Publisert fredag 28. oktober 2016 - Administrator

Møte med kollegaer i vår søskenorganisasjoner i Sverige og Danmark gir oss mange verdifulle innspill. Det er ingen tvil om at vi møter mange av de samme problemstillingene. Og vi kan bekrefte - historien gjentar seg.

Innsparing og kutt i stab og støtte er gjennomgående om du snakker om Forsvaret i Danmark, Sverige eller Norge. Det er utfordrende å få endene til å møtes og det er behov for å spare for å kunne investere i nytt og tidsriktig utstyr. Personellforbundet er enig i at Forsvaret må fornyes og investeringer må gjøres nå for å sikre vår forsvarsevne.

Innsparing og kutt i stab og støtte er gjennomgående om du snakker om Forsvaret i Danmark, Sverige eller Norge. Det er utfordrende å få endene til å møtes og det er behov for å spare for å kunne investere i nytt og tidsriktig utstyr. Personellforbundet er enig i at Forsvaret må fornyes og investeringer må gjøres nå for å sikre vår forsvarsevne. 

Kompetanse for en ny tid ble vedtatt av stortinget i 2013. Allikevel ser vi at lojaliteten til det som er vedtatt ikke stikker så dypt. Verken stortingspolitikere eller Forsvaret virker spesielt opptatt av tidligere vedtak når vi skal forme fremtidens norske Forsvar. Vi har mange ganger stilt spørsmål om hvorfor stillinger skal være militære, når oppgavene som skal utføres alltid har vært utført av sivile og oppgavene er typiske sivile oppgaver. 

Vi spør derfor om det finnes en egen utdanning innen grønn økonomi eller en egen utdanning for kokker som skal være med i felt? Må virkelig kokken kunne skyte seg frem til kjøkkenet? Spesielt Luftforsvaret har ønsket å militarisere sin organisasjon, men vil en slik løsningen gi oss økt operativ evne? Vi tror ikke det. 

Det norske Forsvaret liker å se til andre land. I forhold til dette tilfellet bør vi se til Danmark. Danskene valgte for noen år siden å ansette sine kokker i militær stilling. Etter noen års erfaring er de på vei bort fra denne løsningen, og ønsker igjen å ha sivile kokker. Muligens ble det for mye grønn mat! 

En annen utfordring som danskene kunne informere oss om er at de nå går bort fra sentralisering av HR. Først ble det gjennomført en undersøkelse av et eksternt konsulentfirma, som endte opp i en anbefaling om å sentralisere HR. Anbefalingen ble fulgt, men noen år senere ble det gjennomført en ny evaluering av hvordan HR- organisasjonen fungerte. Anbefalingen etter den nye undersøkelsen ble at HR må ut i organisasjonen. Med andre ord var hjulet rundt for danskene. 

Svenskene kunne fortelle om at deres Forsvarssjef var opptatt av rett mann på rett plass. Denne filosofien kan vel ingen være imot. Danskene er opptatt av at ledere må få lov til å lede, samt at de har fokus på at fagmennesker må få anledning til å jobbe med faget sitt. Dette er viktig momenter å ta med seg. Kompetanse, forutsetninger og motivasjon er avgjørende for å kunne gjøre en god jobb uavhengig av oppgaver. Den beste måten å styrke det operative på er å bruke kompetente og motiverte sivile til å støtte opp og legge forholdene for at militært personell kan ha fokus på sine operative oppgaver. Da vil vi oppnå økt operativ evne og rett person på rett plass! 

Foto: Jostein Hestad/Forsvaret