Mer enn firedobler leieprisen på bolig

Publisert onsdag 26. april 2017 - Solveig Jakobsen

Mer enn firedobler leieprisen på bolig
Arbeidsgiver valgte å benytte styringsretten og med det gå i mot organisasjonenes anbefaling. Denne gangen på ny husleiemodell, som vil føre til mer enn en firedobling av dagens husleienivå til personell som leier forsvarsbolig. Pefo er spesielt bekymret for hvordan dette vil påvirke innføringen av ny militær ordning, og spesielt OR 2-4

Forhandlingene iht prosjekt incentiver er godt i gang. Et prosjekt som er initiert av Forsvaret for å skru incentiver med tanke på å øke ståtid og operativ evne. Men for Pefo så oppleves det mer og mer som om dette prosjektet er først og fremst ledet av en tankegang om å spare penger. Forsvaret bruker styringsretten og de ansatte i Forsvaret får nå ihvertfall sterk økte utgifter. Men vil det øke ståtid? Pefo tror det motsatte vil skje. 

Arbeidsgiver har fasiten klar

Husleiemodellen ble drøftet denne uken. Arbeidsgiver hadde allerede en fasit klar. Denne "fasiten" har vi tidligere blitt informert om, men vi hadde et håp om at dette ville være reelle drøftinger med mulighet for medbestemmelse. Men til tross for at alle organisasjonene har stått samlet og argumentert imot, har dette vært nytteløst. Pefo har ved flere anledninger bedt om velfundert begrunnelse og konsekvensanalyser av innføring av ny husleiemodell. Vi mener at dette ikke er blitt fremlagt. I stedet brukte Forsvaret styringsretten. 

Store konsekvenser for personellet 

Pefo er spesielt bekymret for hvordan dette vil påvirke innføringen av ny militær ordning, og spesielt OR 2-4. Å øke husleien, for noen over fire ganger dagens husleienivå, er drastisk og det er ikke vanskelig å se konsekvensen av denne husleieøkningen.

-             Færre velger å flytte til avdelingen.

-             Mer pendling

-             Kortere ståtid blant ungt personell

-             Lavere tilstedeværelse ved operative avdelinger

 

 

Mot sin hensikt 

Det er velkjent at pendling koster Forsvaret mer enn flytting. Kortere ståtid vil føre til større personellrotasjon og mer behov for utdanning. Øket husleie vil derfor i et økonomisk perspektiv kunne føre til økte utgifter for Forsvaret i tillegg til lavere erfaringsnivå og redusert operativitet. Organisasjonene går derfor sterkt imot arbeidsgivers beslutning om økning i husleieprisene. En viktig drivkraft bak omleggingen av personellordningen i Forsvaret, var økt ståtid blant ungt militært personell. Slik vi ser det vil økte husleiepriser bidra til ytterligere redusert ståtid. 

Etterlyser konsekvensanalyse

Organisasjonene har etterlyst en konsekvensanalyse for omlegging av husleiemodellen. Dette har arbeidsgiver avvist. Pefo, sammen med de øvrige organisasjonene, etterlyser en plan for om og hvordan disse innsparte midler skal brukes videre.