Medlemsmøte FMA Maritime kapasiteter

Publisert lørdag 29. oktober 2016 - Administrator

Onsdag 4. mai ble det avholdt medlemsmøte i FMA Maritime kapasiteter, med tema "Hva skjer i Forsvarsmateriell. HTV i FMA, Jan Randmod Pedersen og leder i Pefo, Johan Hovde var invitert for å orientere. 

Leder i Pefo, Johan Hovde, hadde en generell orientering om Pefo som organisasjon og hvilke oppgaver vi jobber med.HTV i FMA hold en orientering om partsnivå i FMA og hvilke saker som det har vært gjennomført møter i. Det gjenstår fortsatt noe arbeid med å formalisere partsnivået i FMA, men HTV i FMA regner med at dette vil bli tatt opp ganske raskt fra arbeidsgiver sin side.

Møte ble avsluttet med valg av ny ATV for Markap, da Reidar Andersen takket for seg etter mange år som tillitsvalgt. Tusen takk for strålende innsats. 

Ny ATV for FMA Markap ble Ørjan Pettersen.

 

Tekst og Foto: Johan Hovde