Lokale lønnsforhandlinger i full gang

Publisert mandag 14. november 2016 - Administrator

Lokale lønnsforhandlinger i full gang
I disse dager sitter våre tillitsvalgte rundt omkring i landet og jobber så svetten spruter for at du skal få mer lønn. Pefo sine tillitsvalgte legger ned mange timer for å sikre at medlemmene får en lønnsutvikling. Samt et mest mulig rettferdig resultat. Vi er stolte av våre tillitsvalgte, som gjør en fantastisk jobb.

Våre medlemmers lønnsutvikling er svært viktig for oss. Her legger sekretariatet ned mange timer jobb for å sikre oss god oversikt i form av lønnsstatistikker, kursing, møter sentralt mm. Videre er det ikke minst viktig å videreformidle dette til våre tillitsvalgte, både i form av informasjonsskriv og kursing. Målet er et best mulig resultat 

For at de tillitsvalgte skal være godt forberedt til årets lønnsforhandlinger har de fått oversikt over lønnsutviklingen for alle i sin DIF. Vedlagt finner dere et eksemplet som viser hva de tillitsvalgte får tilgang på. I dette eksemplet kan du se lønnsutviklingen over tid, samt hva som er gjennomsnitt for stillingen og hva det koster å gi x antall lønnstrinn. 

 

Tilbakemeldinger fra noen av HTVene om hvordan de har forberedt seg til lønnsforhandlinger:

  - "Vi hadde et forberedende møte i forkant av «bytte av krav» som skal være den 7.nov."

 

HTV

-  "Ønsker at alle våre medlemmer som har søkt om lønn får ett løft. Da setter vi Pefo på kartet, og vi får mange flere medlemmer.

« Du kan stole på Pefo. Vi kan å forhandle lønn»

 

HTV

- Så langt har vi jobbet med dette:

 "Kvalitetssikret medlemsregister – Dette er veldig viktig slik at ingen medlemmer faller utenfor.

Gått gjennom alle innkomne krav og fått disse registrert i samlet oversikt

Prioritert ut fra de retningslinjer som er gitt (HR lønnspolitikk i FB og iht bestemmelsene som er gitt av KMD)

Sett på om det er grupper eller enkeltindivider som har stått stille lenge uten lønnsjustering

Vært behjelpelig for medlemmer som har hatt vanskelig for å lage lønnskrav selv."

 I forkant av dette har vi (HTV-er) sendt ut informasjon til våre medlemmer, og tilbudt oss å hjelpe hver enkelt ved behov. Vi har samlet innkomne krav og videreformidlet fortløpende til SHTV.

Selve forhandlingen gleder jeg meg til, og vi blir nok å ha et evalueringsmøte etterpå der vi noterer oss det som er bra og det vi kan forbedre."

SHTV og HTV FB

- "Det har vært å hjelpe til med søknadene, dvs gå inn i søknadene og rette litt på tekst, fremheve områder som er viktige og rett og slett gjøre søknadene litt bedre.

Når det gjelder forhandlingene så er ikke de startet ennå, men planen er å få så mange av våre inn på lista." 

Det foregår generelt høy aktivitet. På vår facebookside kan dere også se en liten video fra forberedenede møter. 

Vi gleder oss til å se resultatene.