Kompensasjonsavtalen skal reforhandles

Publisert fredag 20. januar 2017 - Solveig Jakobsen

Kompensasjonsavtalen skal reforhandles
Den 30. januar kl 9:30 går startskuddet på reforhandling av Særavtale om merutgiftsdekning, ulempe- og risikokompensasjon for Forsvaret (kompavtalen). Vi trenger innspill fra deg!! Kontakt også gjerne din HTV.

Hva kan vi forvente?

Pefo er kjent med prosjekt incentiver og de anbefalingene arbeidsgiver har fremmet her. Det går på kategorier innenfor:

-       husleie og husleiekompensasjon

-       boligportefølje

-       reiser

-       pendling og flytting

-       lønn og tillegg

-       øvrige særavtaler

Prosjekt incentiver handler i stort om å spare penger. Arbeidsgiver har fremmet prosjektet som et ledd for fremme operativitet og å øke ståtid til ungt militært personell. Men utifra den informasjonen som har blitt fremlagt for organisasjonene, er det i stort snakk om kutt i de ordningene som eksisterer

Hvordan treffer det kompavtalen? 

Flyttebonus (3.3) og husleiekomp (5.6): arbeidsgiver ønsker mer målrettet innretning og vil se disse i sammenheng.

Pendlerreiser (5.6): arbeidsgiver foreslår en pendlerkonto. Dette kan evt få konsekvenser for antall pendlerreiser.

Uniformgodtgjøring (5.10): Arbeidsgiver vurderer å fjerne godtgjøring for uniformsplikt, og vil finne alternative metoder for å gjennomføre dette. Et alternativ er å fjerne uniformsplikten eller å differensiere uniformsplikten, et annet er å innføre et uttakssystem der man henter ut uniformsartikler uten kostnad for den enkelte. Godtgjøring vil da forsvinne fra lønnslippen.

Dette er noe av det vi har fått kjennskap til allerede. Vi antar at mange momenter fra kompavtalen vil bli gjenstand for store forhandlinger da arbeidsgiver har et sterkt ønske om å dreie retningen på Forsvarets incentiver. Derfor ønsker vi å motta innspill fra medlemmer og tillitsvalgte som opplever Kompensasjonsavtalen på kroppen. Frist: fredag 27. januar kl 12. Send innspill til  evt. send til Pia Willanger på Fisbasis (ikke tonivå).