-Hundrevis av statsansatte redusert til brikker i valgkampen

Publisert torsdag 16. februar 2017 - Solveig Jakobsen

-Hundrevis av statsansatte redusert til brikker i valgkampen
- Hundrevis av statsansatte ofres i regjeringspartienes og Venstres stemmesanking i valgkampen. De ansatte og deres familier går en høyst usikker tid i møte, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat.

- Utflyttingen vil ikke bli noen suksess, verken på kort eller lang sikt. Dette river ned tilliten til staten som arbeidsgiver. Flytteplanene vil kreve store midler. Prosjektet vil ikke være samfunnsøkonomisk bærekraftig. Vi kommer til å oppleve kompetanseflukt, økt byråkratisering og dårligere tjenester i lang tid. Ikke minst risikerer vi at mange nå sendes ut i arbeidsledighet i en tid med mye uro, understreker lederen for YS Stat.

- Man kan være fristet til å tro at her har noen tenkt «at dette bare gjelder Oslo, og at det derfor ikke er så nøye». 

YS Stat er sterkt imot flytting og oppbrudd av eksisterende arbeidsplasser, men positive til at helt nye arbeidsplasser etableres andre steder enn i hovedstaden.

- Det mest opprørende nå er at statsansatte benyttes som brikker i valgkampen. Faglige grunner er ikke lagt til grunn når man har valgt utflytting av godt etablerte arbeidsplasser, der hele familier rives bort fra jobb, skole, barnehage og familie og venner, advarer Arnesen.  YS Stat har til sammen 26 000 medlemmer og organiserer ansatte i de etatene som nå er planlagt flyttet ut av Oslo.

Kontaktperson:Pål N. Arnesen, leder for YS Stat, mobil: 91 63 86 08