Gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger 2016

Publisert mandag 14. november 2016 - Administrator

Gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger 2016
I hovedtariffoppgjøret 2016 ble det inngått en avtale med YS Stat, Unio og LO Stat, og en avtale med Akademikerne. I begge avtaler er det fastsatt at det skal gjennomføres lokale forhandlinger med virkning per 1. juli 2016.

Vedlagt finner dere to dokument det kan være nyttig å gjennomgå før forhandlingene.