Frokostmøte i YS-Stat – det første i historien

Publisert torsdag 23. mars 2017 - Inger Løwen

Frokostmøte i YS-Stat – det første i historien
Pål Arnesen ønsket velkommen til en god gjeng YS-Stat representanter under frokostmøtet i dag. Tema var «Omstilling i Staten og kan bemanningsbransjen være samarbeidspartner?»

Personellforbundet har startet dette «prosjektet» for å sjekke ut hva vi kan få til ved samarbeid med Manpower.

Forbundsleder Johan Hovde informerte om denne bakgrunnen og introduserte Solveig Finboe fra Manpower. Dette er en engasjert dame som brenner for jobben sin. Hun innrømmet at hele bransjen dessverre har et noe frynsete rykte på grunn av useriøse aktører. Det er viktig å påpeke at dette ikke gjelder alle i bemanningsbransjen, og at utviklingen har snudd.

Manpower har lang fartstid – de ble startet så tidlig som i 1948. Det begynte innen kontor og administrasjon, men de jobber i dag innen de fleste bransjer. Finboe er stolt av at de i seks år på rad har fått en internasjonal oppmerksomhet som den mest etiske bedriften innenfor en lang rekke områder. De har i dag tilhold i 82 land og er store. De påpeker også at de er en IA-bedrift og de har høy organisasjonsgrad blant sine fast ansatte.

Manpowers mål er å ha stor «turnover» på sine klienter – de aller fleste vil ha en fast jobb og i 2016 fikk 4000 nordmenn fast jobb etter å ha startet i Manpower. 1,0 % av arbeidsstyrken i Norge jobber via bemanningsbyrå. Prosenten har de siste år ligget på mellom en og to. De tar også samfunnsansvar ved at de har mange nasjonaliteter i sin stall. Utlendinger kan ha problemer med å komme inn på det norske arbeidsmarkedet.

Manpower har også erfaring fra vår sektor ved at de er engasjert i veteranprosjektet i Forsvaret som går på å få veteraner, som i stor grad er våre medlemmer, ut i arbeid. Det kan være vanskelig å få fram i en CV hva en veteran kan etter flere års tjeneste i forsvaret.

Arbeidslivet er i endring, demografi, tekonlogi, «robotene» kommer og digitalisering erstatter tidligere oppgaver. Det er viktig med kompetanse for å utnytte teknologien. Det er her Manpower mener de har en viktig rolle og at vi kan få til samarbeid når våre medlemmer er under omstilling.

Det er mange som er slitne av omstilling, men «det er blå himmel der ute et sted».