En nasjonal dugnad

Publisert torsdag 26. januar 2017 - Solveig Jakobsen

Hanne Wennemo var Pefo`s ansikt utad i kampanjen #jegerstatsansatt
Hanne Wennemo var Pefo`s ansikt utad i kampanjen #jegerstatsansatt
Hver dag jobber 160 000 menn og kvinner for å levere velferdstjenester til det norske folk. De jobber i alle deler av samfunnet – universitetene, departementene og direktoratene og fengslet. Vi er faretruende nær at under 50% av arbeidstakerne er organisert. Klar tale fra YS- Statleder Pål Arnesen: Organisasjonsgraden må opp!

Har du sett #jegerstatsansatt ? Hvis ikke, ta en titt da vel. Filmen viser hvilke fordommer det er til statsansatte. ”Latsabb, papirflyttere, kaffedrikkere, unnasluntrere og evig sommertid.” Dette er beskrivelser av statsansatte funnet på nettet. Kjenner du deg igjen? Ikke vi.

Hva er egentlig en statsansatt?

Hver dag jobber 160 000 menn og kvinner for å levere velferdstjenester til det norske folk. De jobber i alle deler av samfunnet – universitetene, departementene og direktoratene og fengslet.

Selv om 7 av 10 oppgir av at norsk, statlig sektor bidrar til vår høye velferd, er det varierende meninger når det kommer til de som leverer statlige tjenester.  Er vi ikke flinke nok til å fortelle hva vi faktisk gjør? Undret leder i YS-Stat, På N. Arnesen, da startskuddet for kampanjen gikk.

Over 15 millioner vært innom #jegerstatsansatt

Kampanjen, som vant flere priser i fjor, også internasjonalt, har blitt vist over 2,5 mill ganger. 15 mill har vært innom kampanjen. Hva tenker Arnesen om dette, har statsansatte blitt flinkere til å vise hva de faktisk gjør i jobben?

-  Mener definitivt at vi har blitt bedre, men vi kan alltids bli enda bedre. Vi vil fortsette å synliggjøre den fantastiske jobben statsansatte gjør, sier Arnesen.

Ikke fokus på lønn, men arbeidsvilkår

Videre snakket vi litt om hva som kan være med å drive mytene om statsansatte. - Statens har hatt fokus på at de ikke skal være lønnsledende, sier Pål Arnesen. Det har vært viktig å få på plass gode arbeidsvilkår. Disse avtalene har arbeidstakerorganisasjonene vært med på å fremforhandle. Skal vi klare å beholde og fornye disse avtalene er det viktig å beholde det organiserte arbeidslivet.

Det organiserte arbeidslivet

Hvordan ligger det an? Som Arnesen sa i sin tale på YS-stat konferansen. - Enten kan vi si, drøye 51 % eller knappe 52 %. Same, same- but different. Utfordringen er det samme – organisasjonsgraden må økes.  Hvorfor er det viktig å holde seg på over 50% organiserte i arbeidslivet?

Medlemmene er organisasjonenes "øyne og ører"

-   For å kunne være en "tung" medpart/motpart til arbeidsgiver, er det viktig at ansatte organiserer seg. Kun da får man legitimiteten man må ha for å sitte ved forhandlings - og drøftingsbordet og for å kunne ivareta ansattes vilkår og interesser. Det er også særs viktig for organisasjonene å ha en bred medlemsmasse slik at man får inn gode innspill fra alle deler av virksomhetene. Det er organisasjonene som har øyne og ører i alle ledd i virksomheten, og kan bringe til bordet problemstillinger og løsninger som en ledelse ikke har kjennskap til. Sammen finner man de beste løsninger for virksomhet og ansatte, sier seniorrådgiver i Pefo, Pia Willanger.

Organiserte kan være med å påvirke

Det er mange som ikke har organiserer seg fordi de har god kontakt med nærmeste leder og mener man blir godt ivaretatt. Dette er helt sikkert tilfelle for de aller fleste, men man mister mulighet for påvirkning på ledelsesledd som tar de viktige beslutninger. Beslutninger om organisering av arbeid, om kostnadskutt og nedbemanning. Å organisere seg betyr ikke at man ikke kan ha et godt forhold med nærmeste avdelingsledelse, men det betyr at man har mulighet for å påvirke beslutninger som vil ha konsekvenser for egen stilling og virksomhet i en helhet, avslutter Willanger.

Arbeidsgiver er opptatt av medbestemmelse

- For meg betyr det å ha et best mulig samarbeidsgrunnlag på alle nivå.  At vi er likeverdige parter, gir en reell medbestemmelse. Dette er ikke på ”liksom”, dette ligger i ryggmargen hos oss, sa personaldirektør i staten, Gisle Norheim , i sin tale på konferansen. Vi er reelt opptatt av medbestemmelse.  

Trenger et organisert  arbeidsliv

Gjennom det organiserte arbeidslivet blir vi hørt og vi er med på å skape likevekt mellom ledelse og oss arbeidstakere, sier forbundsleder i Pefo, Johan Hovde. - På sentralt nivå er dialogen med regjering og storting viktig, det er der vi kan påvirker og utøver medbestemmelse. Trepartssamarbeidet er vesentlig for utforming av lover og sentrale avtaler gjennom drøfting og forhandlinger, fortsetter Hovde engasjert. Dette vil være med på å danne grunnlaget for samarbeidet på lokalt nivå i etatene våre, hvor vi møter lokale arbeidsgiver. Det er altså gjennom det organiserte arbeidslivet at både arbeidstakere og arbeidsgivere, på alle nivåer, vil være med på å sikre forsvarlig utvikling av vårt arbeidsliv gjennom våre tillitsvalgte, avslutter Johan Hovde. 

Konferansen avsluttet med en politikerdebatt med til tider høy temperatur. Les mer på YS sine nettsider.