Samling av tillitsvalgte i Hær og Luft

Publisert fredag 23. juni 2017 - Eivind Olsen

Samling av tillitsvalgte i Hær og Luft
Hæren og Luftforsvaret samlet 21-22 juni sine tillitsvalgte for å oppdatere seg og diskutere utfordringer vi har og får fremover. Det var en engasjert gjeng som var samlet på Gardermoen.

21-22 juni var ATVer og HTVer for Luftforsvaret og Hæren samlet på Scandic Gardermoen.

Vi fikk informasjon fra sekretariatet om medlemsregister, forsikringer, omstilling, lokale lønnsforhandlinger, kurs m.m.

Vi snakket om utfordringer i de to DIFene, la planer for eventuelle lokale lønnsforhandlinger og så på muligheten for en ny samling på slutten av året.

Vi takker også av avtroppende HTV luft, og ønsket Gisle Håvard Karlsen velkommen som ny HTV for Luftforsvaret.

Vi ønsker alle sammen en riktig god sommer.

Hilsen HTV Luft Siw Overland og HTV Hæren Edgar Sørlie.