Lønnsoppgjøret 2017

Publisert søndag 30. april 2017 - Eivind Olsen

Lønnsoppgjøret 2017
Lønnsoppgjøret er over og vi endte som forventet på en ramme på 2,4 %. Alle har fått litt lønnsøkning, og det er satt av bra med midler til høstens lokale lønnsforhandlinger. Vi har også klart å få litt økning på noen stillingskoder.

Staten og YS Stat ble natt til lørdag enige i årets lønnsoppgjør. Vi er fornøyd med at vi fått gjennomslag for en løsning som både gir et sentralt tillegg til alle og en pott til lokale forhandlinger, sier leder i YS Stat Pål N. Arnesen.

Staten og YS Stat er enige om en fordeling av den økonomiske rammen hvor om lag 1/3 gis som et generelt tillegg til alle og 2/3 går til lokale forhandlinger.

Denne løsningen betyr at alle får et generelt tillegg på 0,33 prosent fra 1. mai. Dessuten settes det av 0,8 prosent av lønnsmassen til lokale forhandlinger med virkning fra 1. juli. Til sammen gir dette et resultat som er i tråd med rammen fra frontfaget på 2,4 prosent.

– Vi er fornøyd med at YS Stat fikk gjennomslag for kravet om et sentralt tillegg. Dette sikrer alle en lønnsutvikling etter fjorårets reallønnsnedgang. I tillegg får vi en solid avsetning til lokale forhandlinger sier Pål N. Arnesen.

Det er dessuten avtalt et tillegg som innebærer ett ekstra lønnstrinn til blant andre betjenter, sjåfører, teknikere, fullmektiger, førstefullmektiger, kokker, renholdere og tollbetjenter.. Kjøpekraften opprettholdes gjennom et generelt tillegg til alle, og har sikret reallønnsvekst for store deler av medlemsmassen gjennom en avsetning på 0,8 % til lokale forhandlinger. Vi er også godt fornøyd med at YS Stat fikk gjennomslag for sitt krav om et generelt tillegg til alle.

Protokoll fra lønnsoppgjøret