Budsjettet legger fortsatt opp til effektivisering

Publisert mandag 14. november 2016 - Administrator

Budsjettet legger fortsatt opp til effektivisering
Forsvaret er budsjettvinnere, sies det. En økning på 1,9 milliarder. Men dette er ikke 1,9 milliarder friske midler. I de 1,9 milliarder ligger også krav om fortsatt innsparinger og effektivisering. Heldigvis holder de seg til langtidsplanen.

I dag klokken 10 møtte Pefo, sammen med de øvrige arbeidstakerorganisasjonene, statssekretæren for presentasjon av forsvarsbudsjettforslaget. 

Vi ser at budsjettet i bunn og grunn legger opp til å følge langtidsplanen (LTPen). Vi vil fortsatt oppleve effektivisering og endring i personellstrukturen. Primært skal det reduseres 1400 årsverk innenfor stab, støtte og administrasjon frem mot 2020, mens det legges opp til økt bemanning på den operative delen av strukturen. 

For første gang ser vi at det i budsjettet er lagt inn en erfart kostnadsvekst. Videre tar budsjettet inn over seg behovet for oppbygging av beredskap, vedlikehold og anskaffelser av reservedeler.  

Forsvarsministeren foreslo i sin presentasjon av LTPen  en historisk styrking av budsjettet. Forslaget var at forsvarsrammen frem mot 2020 skal løftes til et nivå som ligger om lagt 7,2 milliarder over dagens nivå. I budsjett 2017 ser vi at dette legges til grunn, med en tilsynelatende reell økning på 1,9 milliarder. Men dette er ikke 1,9 milliarder friske midler. I de 1,9 milliarder ligger også krav om fortsatt innsparinger og effektivisering. 

Vi ønsker å se nærmere på detaljene og vil selvfølgelig møte opp på høring i Stortinget der vi vil fremme våre synpunkter på budsjettet. 

Det er ingen tvil om at forsvarssektoren nå tar en ny retning, og endringer vil komme. Innenfor rammene av budsjettet vil vi fortsette å jobbe for Pefo`s medlemmer. 

 

Les mer detaljer i statsbudsjettet: 

http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2017/Statsbudsjettet-fra-A-til-A/Forsvarsbudsjettet-2017/?department=FD#artikkel

 

Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret