Baser nær stengt på grunn av manglende renhold

Publisert mandag 14. november 2016 - Administrator

Baser nær stengt på grunn av manglende renhold
NTB melder i dag det vi i Pefo lenge har vært bekymret for, renholdspersonell uten sikkerhetsklarering må fotfølges av vakter. - Tidlig i prosessen ytret vi stor bekymring rundt utfordringene knyttet til sikkerhetsklarering og renhold, sier nestleder i Pefo, Eivind Olsen. Dessverre ser vi ingen snarlig løsning på dette, og dette kan bli svært dyrt for Forsvarsbygg.

Ekstern lenke, Dagbladet

Personellforbundet har fulgt denne saken svært tett siden det ble kjent at renholdstjenesten i Forsvarsbygg skulle privatiseres. 7 måneder etter vedtaket er det fortsatt svært stor grunn til bekymring. 

-Vi så aldri et reelt regnestykke på hva denne outsorcingen ville koste. Vi har hele tiden sett, og ser med stor bekymring på denne saken, sier nestleder i Personellforbundet, Eivind Olsen. 

Tidlig i prosessen med ytret vi bekymring rundt blant annet kostnadsbildet og vi pekte spesielt på utfordringer knyttet til det å få sikkerhetsklarert nok renholdspersonell. 

De ansatte i Forsvarsbygg har fått kjenne dette på kroppen. Både i form av at renholderne ble fotfulgt og manglende renhold. Det har gått så langt at baser har blitt nær stengt. 

 - Jeg er kjent med er at ISS like etter oppstart manglet ca 100 personer med klarering. Dette medførte bla til at renholdspersonell på GWP måtte følges rundt av egne vakter. Dette varte i ca 3 måneder. Videre medførte det til manglende renhold på mange lokasjoner der klarering var krav. På Kolsås gikk det så langt at HMS ansvarlig var i ferd med å stenge lokalene pga manglende renhold, sier Jan Kristian Jensen, Sentral Hovedtillitsvalgt for Pefo Forsvarsbygg, i en epost til oss.