Årets lønnsoppgjør nærmer seg

Publisert lørdag 29. oktober 2016 - Administrator

Høsten er like rundt hjørnet. Og denne høsten skal vise seg å bli svært interessant når vi kjører i gang det som før het 2.3.3 forhandlinger, som nå er 2.5.1 forhandlinger. For første gang har vi i staten nå to tariffavtaler. Vi har en for YS, LO og Unio, som Pefo sine medlemmer hører under, og en for Akademikerne. Det er mye som er likt i de to avtalene, som kapittel 3 Fellesbestemmelsene. Men den store forskjellen ligger i lønnen.

Alle medlemmer er lønnsoppjustert

Pefo er veldig fornøyd med hovedtariffavtalen som ble forhandlet frem av Pefo og YS. Det er en tariffavtale som er svært godt egnet Pefo sine medlemmer. Den har sikret alle våre medlemmer en lønnsoppjustering på A tabellen med 1,15 % fra mai 2016. Dette gir en god lønnsutvikling for alle medlemmer FØR vi begynner lokale forhandlinger til høsten. Til høsten skal vi forhandle om en pott på 1,5 % per av lønnsmassen per i. juli. Dette tilsvarer i staten ca. 8200 kr pr hode i snitt. Dette tillegget kan gis som lønnstrinn, endringer av stillingskode med endring av lønn, særavtaler etc.

Oppstartsmøte 25. august

Det første møtet med Forsvarsstaben vil være 25. august. Dette er ikke et forhandlingsmøte men et oppstartsmøte til høstens forhandlinger. Her vil vi bli enige om hvordan forhandlingene vil forløpe seg. Pefo vil komme ut med mer informasjon i etterkant av dette møtet.  Forhandlingene skal være sluttført innen 30. november 2016. Pefo skal kjøre kurs for tillitsvalgte og lønnsforhandlere den 30-31 august.

Hvilken tariffavtale skal brukes

Ettersom vi nå har to tariffavtaler, kommer det spørsmål om hvilken tariffavtale man tilhører. Man tilhører den tariffavtalen som er tilknyttet den organisasjonene man hadde per 1. mai. Om man så bytter organisasjon etter det tidspunktet, vil man fremdeles være tilknyttet tariffavtalen per 1. mai ut tariffperioden. Dvs frem til frem til 30. april 2018. Så om det er medlemmer fra Akademikerne som melder seg inn i Pefo, vil de ikke tilhøre vår tariffavtale før etter tariffperioden. Uorganiserte tilhører tariffen til største bruker, som er YS og Pefo sin tariffavtale.  Uorganiserte som melder seg inn i fagforening, skal følge tariffavtalen som gjelder for fagforeningen på innmeldingstidspunktet. Arbeidstakeren skal beholde den lønnen vedkommende har, og verken gå opp eller ned i lønn.

Midlertidig ansatte

Vi skal også ivareta de midlertidige ansatte. Pefo sine medlemmer som er midlertidig tilsatt skal også bli godt ivaretatt sammen med våre fast tilsatte medlemmer. Den lokale lønnspolitikken skal iht. HTA 2.3 også ivareta midlertidig ansatte og ansatte i permisjon. Vi anbefaler alle våre medlemmer å gjøre seg godt kjent med den lokale lønnspolitikken i sin DIF med tanke på