Nå får du betalt for kurs i utlandet

Publisert mandag 16. januar 2017 - Solveig Jakobsen

Nå får du betalt for kurs i utlandet
Pefo har, sammen med øvrige YS Stat-organisasjonene, fått gjennom kravet om at kurs i utlandet skal omfattes av Arbeidstidsavtale for Forsvaret (ATF). Med denne endringen vil du få få kompensert fullt ut for arbeidstid ved kurs i utlandet.

Frem til nå har kurs og utdanning i utlandet vært unntatt arbeidstidsbestemmelser i Arbeidstidsavtale for Forsvaret (ATF), og arbeid utover normal arbeidstid har ikke blitt kompensert. Pefo har fra dag én hatt som krav at dette må bli kompensert som vanlig tjeneste. Nå har vi fått gjennomslag, med tilbakevirkende kraft. Det er i en personalmelding departementet melder at de er enige i vår tolkning av regelverket (PM 2016-02).

Disse punktene vil bli endret i ATF (dette gjelder kulepunkter under pkt. 4).

For kurs gjennomført etter 1. mai 2016 kan arbeidstid utover normal arbeidsdag kompenseres med tilbakevirkende kraft, dersom det foreligger en kursplan.

Retningslinjene i PM  2016-02 vil bli tatt inn i SPH 10.25.

Les protokollen og PM 2016-02 her.