ANSATT I FORSVARSSEKTOREN – BLI MEDLEM I PERSONELLFORBUNDET!

Publisert onsdag 22. mars 2017 - Eivind Olsen

ANSATT I FORSVARSSEKTOREN – BLI MEDLEM I PERSONELLFORBUNDET!
Personellforbundet organiserer i arbeidstakere i hele forsvarssektoren, både militære og sivile. Som eneste arbeidstakerorganisasjon organiserer vi alle ansatte i vår sektor. Er du ansatt i Forsvarssektoren? Vi organiserer deg om du er sivilt eller militært ansatt. Meld deg inn i Personellforbundet!

Hvorfor skal du organisere deg, du har jo ingen problemer med arbeidsgiver? Mange har tenkt den tanken før? Hvorfor forsikrer du en bil tenker jeg da? Ja det kan være flere grunner til det, men ofte så forsikrer man bilen for at man skal få dekket store kostnader hvis ulykken først er ute. Hva ville du gjort hvis det oppsto problemer på din arbeidsplass? Er du avhengig av din inntekt?

Mange medlemmer tar først kontakt med oss når de er i problemer. Da kan det være godt å få gode råd. Vi anbefaler våre medlemmer å ta kontakt snarest mulig hvis de har havnet i en konflikt på arbeidsplassen. Vår erfaring fra tilsvarende saker, kan være avgjørende for at du får den hjelpen du trenger.

Forsvaret gjennomgår store endringer, med innføring av ny militær ordning og en dreining mot 70 % OR og 30 % OF vil det bli endringer. Vi skulle gjerne sett at ordningen het ny Forsvarsordning der det var fokus på alle de tre søylene, OF, OR og sivile. En fordeling med 50 % OR og en lik fordeling mellom sivile og OF kunne bidratt til klarere skille mellom hvem som skal løse de ulike oppgaver. Forsvaret er avhengig av alle de tre personellkategoriene for å kunne løse sine oppdrag, og vi mener at alt personell må kunne øves og trenes sammen. Sivile skal kunne tilføres kompetanse for å kunne gå inn i styrkestrukturen, noe som er i tråd med kompetanse for en ny tid.

OR2-4 er en gruppe som vi har lang erfaring med som medlemsgruppe. Med ny militær ordning har det blitt endringer i regelverket, og vi har sett det som naturlig at vi organiserer hele søylen for OR. Det er fortsatt behov for å bedre rettighetene til OR-personellet. For personell med T35 kontrakter bidrar vi til å lage ordninger som kvalifiserer personellet for nye stillinger og en eventuell karriere utenfor Forsvaret. Fortsetter du din militære karriere er du fortsatt medlem i Pefo.

Personellforbundet jobber for at regelverket skal bli likt for alt personell. For personell som skal jobbe side om side og ta belastning, må vilkårene være like.

Personellforbundet er opptatt av å være en konstruktiv bidragsyter for at vi sammen skal bygge et best mulig forsvar, der personellet får anledning til å bygge kompetanse og utvikle seg. Vi ser at det er en rivende teknologisk utvikling i dagens samfunn, men vi tror at humankapitalen vil være den viktigste ressurs også i fremtiden. Å investere tid og ressurser i personellet er derfor helt avgjørende for et kompetent og godt forsvar av landet.

Er du ansatt i Forsvarsektoren kan du bli medlem i Personellforbundet. Meld deg inn og vi kan tilby deg:

  • Dyktige tillitsvalgte
  • En fagforening som jobber for dine muligheter og rettigheter
  • En god forsikring på arbeidsplassen
  • Juridisk bistand i vanskelig saker
  • Vi jobber for at du skal ha en faglig og lønnsmessig utvikling
  • Temadager, kurs og medlemsmøter med faglig og sosialt påfyll
  • Gode medlemsfordeler

Våre medlemmer er viktig for oss, og vår overordnede visjon er:

ALLTID TILFREDSE MEDLEMMER

Meld deg inn i dag og få et gavekort på 500 kr.