Avtaleverk

Omstilling

Personellforbundet registerer stadig flere spørsmål ifm omstilling. For at du lettere skal finne svar på dine spørsmål, har vi laget en side med relevante dokumenter ved...
Budsjettet legger fortsatt opp til effektivisering

Budsjettet legger fortsatt opp til effektivisering

Forsvaret er budsjettvinnere, sies det. En økning på 1,9 milliarder. Men dette er ikke 1,9 milliarder friske midler. I de 1,9 milliarder ligger også krav om fortsatt...