Mellomoppgjøret - hva og når

Publisert mandag 27. mars 2017 - Solveig Jakobsen

I mellomoppgjøret forhandles det om kroner og øre.
I mellomoppgjøret forhandles det om kroner og øre.
Annet hvert år har vi hovedoppgjør og mellomoppgjør. Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Da forhandle partene om kroner og øre. Det vil si hvor mye du og jeg får i lønnstillegg.

Frontfaget har lagt føringer

Privat sektor forhandler alltid først. Det er dette vi kaller frontfaget. Resultatet av forhandlingene i frontfaget legger føringer for alle oppgjørene som følger etterpå. I år ble resultatet for frontfaget 2,4%,  samt et eget lavtlønnstillegg. 

Både YS og andre hovedorganisasjoner vedtar også det vi kaller «inntektspolitisk dokument», som handler om de store, politiske linjene i lønnspolitikken. YS vedtok sitt inntektspolitisk dokument for mellomoppgjøret 2017, 28. februar. 

Veien videre

Deretter møter vi motparten, som er staten v/kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) for å levere våre krav (kravoverlevering).  Nå starter de konkrete forhandlingene mellom KMD og hovedsammenslutningene. Forhandlingene starter 30.mars og har frist 31.mai.

Blir ikke partene enige gjennom forhandlinger, møtes de til mekling hos Riksmekleren. Også her settes det en frist for når man må ha kommet til enighet. Blir ikke partene enige brytes meklingen. Da er neste skritt å ta arbeidstakerne ut i streik.

Etterslep, prolongere, overheng…

Etterslep, prolongere, glidning, overheng, plassfratredelse og indeksregulering. Lurer du på hva alle de vanskelige ordene i lønnsoppgjør, forhandlinger eller tariffavtaler egentlig betyr? Her har YS oversatt stammespråket for deg.    

Utfallet

Det er for tidlig å si noe om utfallet av forhandlingene, men Pefo skulle gjerne sett at det ble lokale lønnsforhandlinger til høsten 2017. Om dette blir realistisk vil tiden vise. Følg med på hjemmesiden, her vi vil oppdatere så snart vi har noe å melde.