Hovedavtalen i staten er det viktigste redskap for medvirkning i statlige virksomheter.

Publisert mandag 31. oktober 2016 - Administrator

Forsvaret og Forsvarsbygg har inngått egne tilpasningsavtaler til Hovedavtalen. Hovedavtalen ble inngått mellom partene i staten i 1980, etter en lang prosess på 70-tallet. Hovedutfordringen var hvordan man skulle sikre medbestemmelse for arbeidstakerne, uten at ansatte i staten fikk større innflytelse over politiske vedtak enn andre.

Oppdatering oktober 2013:

Den nåværende Hovedavtalen ble prolongert etter forhandlingene høsten 2012, og gjelder nå fram til 1. januar 2016.

Forsvarsbygg har prolongert sin tilpasningsavtale på linje med Hovedavtalen, mens Forsvaret har prolongert sin tilpasningsavtale med en teknisk revisjon.

 

Oppdatering januar 2016:

Hovedavtalen er nok en gang prolongert, etter at partene i staten ble enige om å starte et forlenget revisjonsarbeid. Målet med revisjonen er blant annet en modernisering av språkdrakten.

Hovedavtalen med tilpasningsavtaler er nå gjeldende ut 2016.

Aktuelt - avtaleverk

  • Omstilling

    Personellforbundet registerer stadig flere spørsmål ifm omstilling. For at du lettere skal finne svar på dine spørsmål, har vi laget en side med relevante dokumenter ved omstilling.
  • Budsjettet legger fortsatt opp til effektivisering

    Forsvaret er budsjettvinnere, sies det. En økning på 1,9 milliarder. Men dette er ikke 1,9 milliarder friske midler. I de 1,9 milliarder ligger også krav om fortsatt innsparinger og effektivisering. Heldigvis holder de seg til langtidsplanen.