Lokal lønnsforhandling ferdig

Publisert tirsdag 31. oktober 2017 - Anita Samuelsen

Lokal lønnsforhandling ferdig
31.oktober var fristen for å være ferdig med de lokale lønnsforhandlingene. For noen har det gått rimelig greit, mens andre har jobbet intenst for å rekke det. Men fikk du mer i lønningsposen?

Det er viktig å huske på at dette er et mellomoppgjør, noe som tilsier at potten med penger er mindre enn ved et hovedoppgjør. Mellomoppgjør er forhandlinger som gjøres på grunnlag av den alminnelige økonomiske situasjonen på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2.avtaleår.  Det betyr at det kun forhandles om kroner og ører. Ved hovedoppgjør er hele hovedtariffavtalen under forhandling.  Det er hovedoppgjør hvert andre år, og året imellom er det mellomoppgjør.

 

Stort sett har mellomoppgjørene vært håndtert sentralt. Slik vi forstår det, ønsker staten nå mer og mer lokal lønnsdannelse. Det vil si at forhandlingspotten blir sendt til de lokale parter, og forhandlet i virksomhetene. Derfor har vi i år hatt lokale forhandlinger i et mellomoppgjør.

På grunn av pottens størrelse så sier det seg selv at ikke alle vil få uttelling på mellomoppgjøret. I hovedtariffavtalen som vi i YS er en del av har vi fremdeles sentrale reguleringer, slik at alle fikk en økning på 0,33 prosent fra 21.mai 2017. Potten på de lokale lønnsforhandlingene har vært på 0,8 prosent av lønnsmassen per 1.juli 2017.

 

Er du misfornøyd med resultatet?
Vi opplever at det kommer lønnskrav som er skyhøye. Det vil si at man krever uforholdsmessig mange lønnstrinn, og eller at kravene er urealistiske. Ved lokale lønnsforhandlinger kan man få ett lønnstrinn, de færreste får to. Under lønnsforhandlinger er det spesielle hensyn man tar stilling til, som for eksempel krevende arbeidsoppgaver, mer ansvar, utdannelse og ekstraordinær arbeidsinnsats og/eller utilsiktede skjevheter som man vil rette opp i. Arbeidsgiver er noe restriktiv med å endre stillingskode, da det ikke lenger er noe tak for hvor mye du kan tjene innenfor de enkelte rammene. Men så fremt at det finnes et grunnlag for det, så er det mulig å få gjennomslag for det.

 

Lønnsomt
Det lønner seg uansett alltid å være fagorganisert. Det hjelper nødvendigvis ikke at ledelsen fremmer deg i en lønnsforhandling. Er ikke organisasjonene enige i kravet som kommer fra ledelsen, er det fort gjort at du kan ryke ut av listen. De uorganiserte tilhører vår hovedtariffavtales pott. Vi ser det derfor som naturlig at vi skal ha en større uttelling enn vår medlemsmasse tilsier, da vi ikke ønsker å tilgodese uorganiserte. Det viser seg at arbeidsplasser hvor over halvparten av de ansatte er fagorganiserte, øker lønningene med hele 23 prosent for kvinner og 18 prosent for menn, i følge forsker Harald Dale-Olsen ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) i Oslo. Les mer om det her.

 

Det er arbeidsgiver som skal informere om resultatet i lønnsforhandlingene.