Kjøpekraften skal opp

Publisert torsdag 30. mars 2017 - Solveig Jakobsen

Resultatet fra frontfaget tidligere denne måneden viser at det vil være rom for lønnsøkning.
Resultatet fra frontfaget tidligere denne måneden viser at det vil være rom for lønnsøkning.
Kjøpekraften skal opp, og moderniseringsarbeidet videreføres. Det var kravet da YS Stat innledet tarifforhandlingene i dag.

Forhandlingene med staten i årets mellomoppgjør startet i dag. 

– Vi krever økt kjøpekraft for våre medlemmer, sier Pål N. Arnesen, leder for YS Stat.

 Han sier resultatet fra frontfaget tidligere denne måneden viser at det vil være rom for lønnsøkning.

– I fjor hadde vi en historisk reallønnsnedgang. Dagens økonomiske situasjon tilsier at våre medlemmer kan få en økning i kjøpekraften, understreker han.

YS Stat ser behovet for og har forpliktet seg til videre modernisering av den nye hovedtariffavtalen. – Vi er godt fornøyd med endringene i forhandlingssystemet vi ble enige om i fjor. Arbeidet med utvikling av lønns- og forhandlingssystemet fortsetter under dette oppgjøret, og vi ser fram mot hovedoppgjøret 2018 for avsluttende forhandlinger.  

YS Stat mener at partene, både lokalt og sentralt, trenger minst ett år til med praktisering av dagens hovedtariffavtale for å samle ytterligere erfaring, sier Pål N. Arnesen.

Følgende YS-forbund har medlemmer i staten: AVYO, Befalets Fellesorganisasjon,  Bibliotekarforbundet, Delta, Norges Politilederlag, Skolelederforbundet, Norsk Tollerforbund, Parat, Personellforbundet, Skatteetatens Landsforbund, Stafo og Kriminalomsorgens Yrkesforbund.

 

Foto: Vetle Daler.